Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wypożyczalnia łyżew

Wypożyczenie łyżew na czas trwania ślizgawki (1,5 godziny) - 8 zł
 
 • Łyżwy wypożycza się za kaucją w wysokości 150 ,- lub na podstawie dobrowolnego pozostawienia dokumentu ze zdjęciem.
 • Na jeden dokument wypożycza się maksymalnie dwie pary łyżew.
 • Bilet do wypożyczalni kupujemy w kasie lodowiska.

DOSTĘPNE ROZMIARY:
 
 • łyżwy dziecięce:
od 25 do 32
 • łyżwy figurowe: 
od 28 do 42
 • łyżwy hokejowe:
od 32 do 48
 

Regulamin wypożyczalni

 1. Łyżwy wypożycza się za kaucją w wysokości 100 zł za 1 parę łyżew.
 2. Możliwe jest wypożyczenie łyżew bez kaucji, za dobrowolnym pozostawieniem przez wypożyczającego ważnego dokumentu ze zdjęciem, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym regulaminie:
 • a. Wypożyczalnia przechowuje pozostawiony dokument do czasu jego osobistego odbioru przez  wypożyczającego.
 • b. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu i nie wyrażą zgody na pozostawienie dokumentu. Osoba pozostawiająca dokument uważana jest za wypożyczającego.
 • c.Na jeden dokument wypożycza się maksymalnie dwie pary łyżew. Łyżwy wypożyczone na jeden dokument należy zwrócić razem.
 • d. Pozostawiony dokument zwracany jest wypożyczającemu na każde jego żądanie.
 • e.bWypożyczający oddając łyżwy powinien wyraźnie wskazać swoje imię i nazwisko zawarte w pozostawionym dokumencie.
 • f.bPracownik wypożyczalni sprawdza czy imię i nazwisko wypożyczającego jest zgodne z treścią dokumentu i czy wypożyczający odpowiada osobie na zdjęciu. Wypożyczający w chwili otrzymania dokumentu, przed oddaleniem się z wypożyczalni, ma obowiązek sprawdzić prawidłowość odebranego dokumentu.
 • g. Jeżeli w chwili żądania zwrotu dokumentu nie zostaną zwrócone wypożyczone łyżwy lub wypożyczone łyżwy zostaną zwrócone zniszczone wypożyczający ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową zgodną z cennikiem, za każdą parę niezwróconych / zniszczonych łyżew.
 • h. Jeżeli wypożyczający nie uiści opłaty dodatkowej zgodnie z pkt. d. wypożyczalnia zwracając dokument utrwali dane osobowe wypożyczającego niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu niezwrócenia / zniszczenia wypożyczonych łyżew. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres, datę urodzenia lub nr PESEL wypożyczającego, a w przypadku osób małoletnich również imię i nazwisko oraz adres przedstawiciela ustawowego małoletniego. Wypożyczający kwituje odbiór dokumentu bez zwrotu wypożyczonych łyżew.
 • i. Dane osobowe zawarte w dokumentach nie są i nie będą przetwarzane w żaden inny sposób niż wskazany w pkt. a. i h. powyżej, a w szczególności nie są i nie będą kopiowane, utrwalane, przetwarzane ani udostępniane.
 1. Przy wypożyczeniu należy uiścić kwotę zgodną z aktualnym cennikiem.
 2. Łyżwy wypożycza się tylko na okres jednej sesji / zajęć
 3. W wypadku nie oddania łyżew po zakończeniu sesji / zajęć pobierana będzie opłata za każdą rozpoczętą godzinę według cennika obowiązującego przy standardowym wypożyczeniu łyżew.
 4. Za zgubienie lub zniszczenie łyżew będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości aktualnej rynkowej ceny nowych łyżew.
 5. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
 6. Należy oddać łyżwy w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu sesji \ zajęć.
 7. Przy wypożyczeniu jak i przy oddawaniu łyżew obowiązuje kolejka.
 8. 10.    Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
 9. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu (np. betonie)
 10. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 11. Uwagi na temat działania wypożyczalni prosimy kierować do organizatora wypożyczalni, którym jest Piruet S.C.


 

Godziny otwarcia

Wtorek 20:00 - 21:30
Czwartek 20:00 - 21:30
Sobota 11:00 - 12:30*
18:30 - 20:00
Niedziela 11:00 - 12:30*
18:30 - 20:00

*część lodowiska wydzielona dla małych dzieci

Polecamy

Kontakt

Piruet S.C.
Lodowisko TORWAR II
ul. Łazienkowska 6a
02-449 Warszawa

 
lodowisko@torwar.pl

Dojazd autobusami:

do przystanku Rozbrat:
107 108 138 143 159 162 171 182 187 188 502 520

do przystanku Torwar:
138 141 143 171 182 185 188

Social Media