Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wypożyczalnia łyżew

Wypożyczenie łyżew na czas trwania ślizgawki (1,5 godziny) - 8 zł
 
 • Łyżwy wypożycza się za kaucją w wysokości 150 ,- lub na podstawie dobrowolnego pozostawienia dokumentu ze zdjęciem.
 • Na jeden dokument wypożycza się maksymalnie dwie pary łyżew.
 • Bilet do wypożyczalni kupujemy w kasie lodowiska.

DOSTĘPNE ROZMIARY:
 
 • łyżwy dziecięce:
od 25 do 32
 • łyżwy figurowe: 
od 28 do 42
 • łyżwy hokejowe:
od 32 do 48
 

Regulamin wypożyczalni

 1. Łyżwy wypożycza się za kaucją w wysokości 100 zł za 1 parę łyżew.
 2. Możliwe jest wypożyczenie łyżew bez kaucji, za dobrowolnym pozostawieniem przez wypożyczającego ważnego dokumentu ze zdjęciem, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym regulaminie:
 • a. Wypożyczalnia przechowuje pozostawiony dokument do czasu jego osobistego odbioru przez  wypożyczającego.
 • b. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu i nie wyrażą zgody na pozostawienie dokumentu. Osoba pozostawiająca dokument uważana jest za wypożyczającego.
 • c.Na jeden dokument wypożycza się maksymalnie dwie pary łyżew. Łyżwy wypożyczone na jeden dokument należy zwrócić razem.
 • d. Pozostawiony dokument zwracany jest wypożyczającemu na każde jego żądanie.
 • e.bWypożyczający oddając łyżwy powinien wyraźnie wskazać swoje imię i nazwisko zawarte w pozostawionym dokumencie.
 • f.bPracownik wypożyczalni sprawdza czy imię i nazwisko wypożyczającego jest zgodne z treścią dokumentu i czy wypożyczający odpowiada osobie na zdjęciu. Wypożyczający w chwili otrzymania dokumentu, przed oddaleniem się z wypożyczalni, ma obowiązek sprawdzić prawidłowość odebranego dokumentu.
 • g. Jeżeli w chwili żądania zwrotu dokumentu nie zostaną zwrócone wypożyczone łyżwy lub wypożyczone łyżwy zostaną zwrócone zniszczone wypożyczający ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową zgodną z cennikiem, za każdą parę niezwróconych / zniszczonych łyżew.
 • h. Jeżeli wypożyczający nie uiści opłaty dodatkowej zgodnie z pkt. d. wypożyczalnia zwracając dokument utrwali dane osobowe wypożyczającego niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu niezwrócenia / zniszczenia wypożyczonych łyżew. Dane te obejmują imię i nazwisko, adres, datę urodzenia lub nr PESEL wypożyczającego, a w przypadku osób małoletnich również imię i nazwisko oraz adres przedstawiciela ustawowego małoletniego. Wypożyczający kwituje odbiór dokumentu bez zwrotu wypożyczonych łyżew.
 • i. Dane osobowe zawarte w dokumentach nie są i nie będą przetwarzane w żaden inny sposób niż wskazany w pkt. a. i h. powyżej, a w szczególności nie są i nie będą kopiowane, utrwalane, przetwarzane ani udostępniane.
 1. Przy wypożyczeniu należy uiścić kwotę zgodną z aktualnym cennikiem.
 2. Łyżwy wypożycza się tylko na okres jednej sesji / zajęć
 3. W wypadku nie oddania łyżew po zakończeniu sesji / zajęć pobierana będzie opłata za każdą rozpoczętą godzinę według cennika obowiązującego przy standardowym wypożyczeniu łyżew.
 4. Za zgubienie lub zniszczenie łyżew będzie pobierana opłata dodatkowa w wysokości aktualnej rynkowej ceny nowych łyżew.
 5. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
 6. Należy oddać łyżwy w miarę możliwości jak najszybciej po zakończeniu sesji \ zajęć.
 7. Przy wypożyczeniu jak i przy oddawaniu łyżew obowiązuje kolejka.
 8. 10.    Wymiany łyżew dokonuje się poza kolejnością.
 9. Zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego podłożu (np. betonie)
 10. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 11. Uwagi na temat działania wypożyczalni prosimy kierować do organizatora wypożyczalni, którym jest Piruet S.C.


 

Godziny otwarcia

PRZERWA MIĘDZYSEZONOWA

Polecamy

Kontakt

Piruet S.C.
Lodowisko TORWAR II
ul. Łazienkowska 6a
02-449 Warszawa

 
lodowisko@torwar.pl

Dojazd autobusami:

do przystanku Rozbrat:
107 108 138 143 159 162 171 182 187 188 502 520

do przystanku Torwar:
138 141 143 171 182 185 188

Social Media